fbpx
ADEN PATENTADEN PATENTADEN PATENT

Marka Nedir

Marka Nedir

Marka Nedir ?

Marka Nedir ?, Sınai mülkiyet açısından “Marka”: bir işletmenin ürettiği ya da sattığı mal ve hizmetleri diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan her türlü; sözcük, şekil, renk, harf, sayı, sesler, hareket, koku veya ambalajdan ibaret olabilen İŞARETTİR.

Markalar tescil edildikleri andan itibaren 10 yıllık koruma altına girer. Hak sahipleri tarafından her 10 yılda bir ilgili harcın ödenmesi suretiyle yenileme yapılarak sonsuza kadar korunabilirler.

Tescilli markalar diğer ürün ya da hizmetler gibi satılabilirler, lisanslama yoluyla başkalarına kiralanabilirler, miras yoluyla başka kuşaklara aktarılabilir.

Marka tesciline engel haller (Mutlak Red Nedenleri):

Sınai mülkiyet kanununun 5. Maddesi gereğince aşağıda ifade edilen durumlarda, TÜRK Patent ve Marka Kurumu (TPK) marka başvurusunu mutlak olarak reddedecektir.

 1. Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler. (?, %, &)
 2. Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten işaretler. (HIZLI ARABA, YUVARLAK SİMİT)
 3. Aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak daha önce tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilmeyecek kadar benzer işaretler. (POLİMER – POLYMER)
 4. Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan, belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler. (ÇEK, DOKTOR, AVUKAT)
 5. Malın doğası gereği oraya çıkan şeklin ya da başka bir özelliğini içeren işaretler. (Lastik İlgili Sınıfta: LASTİK ŞEKİLLİ LOGO)
 6. Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler. (KARADENİZ ÇAY)
 7. Kamuyu  ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler ile halka mâl olmuş diğer işaretler yetkililerce tescil izni verilmemiş olan arma, nişan veya adlandırmaları içeren işaretler. (Mevlana)
 8. Dini Değerleri veya sembolleri içeren işaretler. (KABE, NAS, HAC)
 9. Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler. (Argo sözcükler ya da işaretler)
 10. Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler. (Adana Kebabı)
 11. Paris sözleşmesine taraf ülkelerde tanınmış ilan edilen markalar. (Nike, Adidas, iPhone)

Yorum Yap