fbpx
ADEN PATENTADEN PATENTADEN PATENT

Yazılım Tescil Hizmeti

Yazılım Tescil Hizmeti

Yazılım Tescil Hizmeti; Bir programlama dili kurallarına uygun şekilde yazılmış ve bir grup kodun makine diline çevrilmiş şekline denir.

Günümüzde yazılımlar hayatımızın her alanında nerdeyse vardır, masaüstü bilgisayar yazılımlarından, cep telefonlarının üzerinde yer alan yazılımlara kadar çok çeşitli alanlarda yazılımlar vardır.

Büyük emeklerle ve yatırımlarla geliştirilen yazılımların korunmasında alınacak tescil belgesinin önemi büyüktür. Türkiye de yazılımlar sınai mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmez fikri hak olarak değerlendirildiğinden Patent Enstitüsü yerine Fikir ve Sanat Eserleri kurumunca koruma altına alınır.

Yazılımlar meydana getirildikten sonra bulundukları platform üzerinde kolaylıkla koya edilebilir mahiyettedirler. Türkiye de yazılımlar ve veri tabanları patent hakları kapsamında korunmamaktadır. Yazılım ve veri tabanları fikri haklar kapsamında değerlendirilir.

Bu hakların 3. Şahıslara karşı ileri sürülebilmesi ve eser sahibinin belirtilmesi açısından kayıt tescil önem arz etmektedir. Bir tecavüz durumunda eserin kopyası kolyalıkla mahkeme bilirkişisi tarafından karşılaştırılıp konu ile ilgili rapor yazılabilir.

Yazılımlarınızın aidiyeti açısından kayıt tescili öneriyoruz.

Yazılım tescili Başvurusu İçin Gereken Belgeler

  • Noter onaylı Vekaletname: İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce noter tarafından tasdik ettirilecektir.
  • Taahhütname: Eser sahibi tarafından imzalanacaktır. Noter onayına gerek yoktur.
  • Eserin kopyası ( kodlar pdf olmalı)