fbpx
ADEN PATENTADEN PATENTADEN PATENT

TR Uzantılı Alan Adları Alımı Hizmeti

Domain Name

Dünya tarihinin en önemli buluşlarından olan internet, hayatı her yönüyle etkilemiştir. İnternet kullanımının hızla yaygınlaşmasına paralel olarak da internet alan adı (domain name) tescillerinde hukuki sorunlar artmaktadır.

Son uzantısı .com ve .net vb. uzantılar ile biten internet alan adı (domain name) tescilleri “ilk başvuran alır” kuralı ile ICANN denetimindeki çeşitli şirketlerce yapılmaktadır. İnternet alan adlarının, gerçek hak sahiplerinin dışındaki kişilerce alınması nedeniyle, çeşitli hak kayıpları oluşmaktadır. Kötü niyetli kişilerce çok cüzi fiyatlara alınan alan adları, fahiş fiyatlarla alan adı sahibine ya da diğer kişilere satılarak haksız kazanç konusu olmaktadır.

Böylesi durumda, hakkın hukuki yollarla hak arayışına gidilmelidir. İhtarname ile olumlu karşılık alınamadığında, haksız rekabet hükümleri veya marka tecavüzü hükümleri çerçevesinde ihtiyati tedbir kararı talep edilebilir.

Bunlara ek olarak, alan adlarının iptali için Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde Uluslararası Hakemlik Merkezi’ne başvuru yoluyla alan adının hak sahibine transferi sağlanabilir.

Türkiye’de son uzantısı .tr olan alan adlarını tescile yetkili tek kurum olan ODTÜ, isim tescili yapmadan önce başvuru yapan kişi ya da kurumlardan marka tescil belgesi, ticaret sicil kaydı gibi belgeler talep etmektedir. Bu uygulama .tr uzantılı kötü niyetli tescillerin en aza indirilmesi sağlamaktadır.

“.com.tr” Alımı İçin Gerekli Belgeler

Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.

Ad-soyad.com.tr için, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,

Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,

  1. Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı,
  2. Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi”,
  3. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi”