fbpx
ADEN PATENTADEN PATENTADEN PATENT

Tasarım Tescili Hizmeti

Tasarım Nedir?

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçasının, çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.

Bir tasarımın tescille korunabilmesi için aşağıda belirtilen özellikleri taşıması gereklidir.