fbpx
ADEN PATENTADEN PATENTADEN PATENT

Yangın Eğitimleri Ve Tatbikatları

Yasal Dayanak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi, “İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Temel Yangın Eğitimi Eğitim İçeriği

 • Yanma Nedir? Yanmanın Çeşitleri
 • Yangınların Sınıflandırılması
 • Yangınların Sebepleri, Etkenleri ve Aşamaları
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler
 • Yangınla Mücadele ve Yöntemleri
 • Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
 • Yangın Söndürme Cihazları, Yangın Dolaplarının Kullanılması
 • Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
 • Yangın Güvenliği ve Yangınları Önleyici Tedbirler
 • Yangın Söndürme Yolları
 • Yangın Türleri (LPG, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları)
 • Yangın Söndürmede Bilmesi Gerekenler
 • Acil Durum Planı
 • Tahliye Planlaması
 • Yangın Söndürme Tatbikatı (Teorik/Uygulamalı)

Bu çerçevede her türlü yangın güvenliğinin gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla yangın eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.

Tahliye Eğitimi

Herhangi bir acil durum olduğunda, çalışanların tahliye işlemi sırasında neler yapması gerektiği, Acil durum çıkış yönlerinin bilinmesi gerektiği,Toplanma yerleri belirtilmişse bir düzen çerçevesi içerisinde toplanılması gerektiği, tahliye ekibi eğitiminin temel esaslarındandır.

Tahliye Eğitimi Kapsamında Şu Başlıklar Yer Alıyor

 • Tahliye ekibi eğitimi,
 • Çalışan personelin yangın afetinde neler yapması gerektiği eğitimi,
 • Yönetmelik gereğince acil durum müdahale ekiplerinin belirlenmesi,
 • Yangın tatbikatının detaylı olarak yapılması,
 • Tatbikat sırasında belirlenen eksikliklerin detaylı olarak tespit edilmesi,
 • Tahliye ekibi eğitimi, tahliye noktalarının uygunluğunun değerlendirilmesi,
 • Tahliye sırasında, personelin görev dağılımının yapılması,
 • Binayı nereden terk edeceklerinin belirlenmesi,
 • Tatbikatın uygulamalı olarak yapılması,
 • Acil durum planının uygulamalı olarak yapılması,
 • Yapılan tatbikat sonrasında eksikliklerin belirlenmesi hayati önem taşımaktadır.

Eğitim Ve Belgelendirme

İşletme/kurumda görevli Acil Durum Ekibinin alması gereken temel eğitimdir. Eğitim süresi 4 Ders saati (3 saat anlatım, 1 saat uygulama. Tahliye eğitimi yılda en az bir kez tekrarlanmalıdır.)

Eğitim Yeri

Eğitimi alan kurum/kuruluşun tesisleri

Eğitmen Kadrosu

Eğitimler, temel yangın ve ileri yangın eğitmenlik belgesine sahip, çok uzun yıllardır yangın ekipleri içinde ve operasyonlarda görev almış kıdemli İtfaiyeciler ve/veya sivil savunma uzmanları tarafından verilmektedir.

Belge

Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım/başarı belgesi verilir.