fbpx
ADEN PATENTADEN PATENTADEN PATENT

Vinç Operatörü, Sapancı, İşaretçi Eğitimi

Vinç Operatörü, Sapancı, İşaretçi Eğitimi Nedir?

Kaldırma ve Taşıma İşlerinde, operasyonu yürüten vinç operatörü, sapancı ve işaretçi personellerin işlemler sırasında meydana gelebilecek olası riskleri tanımlayabilmesi ve bu risklere karşı alınabilecek emniyet tedbirleri konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Yasal Dayanaklar:

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • Makina Emniyeti Yönetmeliği
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Eğitimin Konu Başlıkları:

 • Tanımlar ve Yasal Mevzuat
 • Vinç operatörü, sapancı ve işaretçilerin görev tanımları ve yasal sorumlulukları.
 • Kaldırma ekipmanları ve yardımcı malzemelerin tanımlanması
 • Kaldırma ekipmanları ve yardımcı ekipmanlarında yasal gereklilikler
 • Kaldırma araçları ve yardımcı ekipmanlarında periyodik kontroller
 • Emniyetli yük bağlama esasları
 • Yük kaldırma öncesi yapılması gereken hazırlıklar
 • Yük bağlama ve taşıma sırasında emniyetsiz durumlar
 • Vinç operatörü, sapancı ve işaretçi arasında operasyon sırasında etkili iletişim teknikleri