fbpx
ADEN PATENTADEN PATENTADEN PATENT

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri

İş Güvenliği Nedir?

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri, İş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapılmasına İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

Yasal Dayanak

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

Aden Patent Eğitim ve Danışmanlık olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinde çalışanların güvenlikli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için, çalışanlara İş Güvenliği Eğitimleri verilmektedir. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi tehlike sınıflarına göre çok tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan başına 16 saat, tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan başına 12 saat, az tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan başına 8 saattir.

Eğitim Konu Başlıkları

  • Güvenlik kuralları ve iş sağlığı eğitimi
  • İş kazaları, meslek hastalıkları ve çalışma ortamındaki riskler
  • Çalışanların yasal sorumlulukları
  • İşyerinde güvenlik ortamı hazırlanması
  • Yangın ve yangından korunma
  • Elektrik tehlikeleri ve önlemleri
  • İş aletlerinin güvenli kullanımı
  • Temizlik
  • Uyarı işaretleri

Belgelendirme

İş güvenliği uzmanlık belgesine sahip uzmanlarımız tarafından verilen eğitim sonunda tüm katılımcılara tarafımızdan sertifika düzenlenecektir.