fbpx
ADEN PATENTADEN PATENTADEN PATENT

Sertifikalı Yüksekte Çalışma Eğitim Ve Uygulamaları

Sertifikalı Yüksekte Çalışma Eğitim Ve Uygulamaları Eğitimin Amacı

Sertifikalı Yüksekte Çalışma Eğitim Ve Uygulamaları Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

Ülkemizde en çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bu ölümlü iş kazalarının birçoğu da yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışanların bu konuda özel olarak eğitilmesi gerekiyor ve bu eğitimler hayati önem taşıyor. Bu eğitimler kapsamında yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanlar yararlanabiliyor.

Yasal Dayanak

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; “Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.” ifadesi yer alıyor.

Eğitimin Kapsamı

Yüksekte Çalışma Eğitimleri, alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken personele yönelik özel bir programdır. Personelin güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra kurtarma becerileri kazandıran uygulamaları da içerir. Bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir. Kurtarma konusu ilave edilerek tamamen işe özel bir program oluşturulmuştur. Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır.

Yükseklikle İlgili Tanımlar, Yüksekte Çalışmaların Kuralları

 • Düşmeye neden olan faktörler
 • Düşmenin nedenleri ve süresi
 • Yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler
 • Yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri
 • Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri
 • Tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken önlemler
 • Ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler
 • Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı
 • Merdiven , iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları
 • Askıda kalma şoku ve süresi
 • Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri
 • Sağlık ve güvenlik işaretleri
 • Yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular
 • Uygulama

Eğitimin Süresi Ve Belgelendirme

 • Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi: 1 gün (8 saat)
 • Yüksekte Güvenli Çalışma İleri Seviye Eğitimi: 2 Gün (16 Saat) teorik ve uygulama olarak düzenlenmektedir.
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi, Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) /SPRAT sertifikalı eğitmenler tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitimin uygulama bölümünde kullanılacak ekipmanlar Elye İsg Eğitim ve Danışmanlık tarafından sağlanmaktadır.
 • Eğitimlere katılım zorunludur.
 • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” belgesi düzenlemektedir.