fbpx
ADEN PATENTADEN PATENTADEN PATENT

Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi

Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi Nedir?

İşyerlerinde bulunan, kullanılan veya işlem gören kimyasalların çalışanlar ve çevre açısından tehlikeleri ve zararlı etkileri ile bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler hususunda çalışanların bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yasal Dayanaklar:

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Eğitimin Konu Başlıkları:

 • Tanımlar ve Yasal Mevzuat
 • Kimyasalların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
 • Kimyasallarla ilgili tehlike tanımı ve risk değerlendirme esasları
 • Tehlikeli Kimyasallar ve MGBF Yönetimi
 • Kimyasalların Güvenli Depolanması
 • Kimyasallar ile güvenli çalışma esasları
 • Kimyasallar ile ilgili yaşanmış olay ve kaza incelemeleri
 • Kimyasallara maruziyette ilkyardım esasları