fbpx
ADEN PATENTADEN PATENTADEN PATENT

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi Nedir?

Kapalı alanlardaki tehlikeler ile kapalı alanlarda yapılacak çalışma tanımına göre ortaya çıkabilecek riskler ve bu risklere karşı alınması gerekli emniyet tedbirleri konusunda katılımcılara farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Yasal Dayanaklar:

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Eğitimin Konu Başlıkları:

 • Tanımlar ve Yasal Mevzuat
 • Kapalı Alan Giriş ve Kapalı Alan Çalışma İzni
 • Ortam Ölçüm sistem ve yöntemleri
 • Kapalı Alanlarda tehlike tanımlamaları ve Risk Değerlendirmeleri
 • Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Kuralları
 • Kapalı Alanlarda Toplu Koruma Önlemleri
 • Kapalı Alanlarda KKD
 • Acil Durum ve Kurtarma Planlarının hazırlanması