fbpx
ADEN PATENTADEN PATENTADEN PATENT

Kaldırma, Taşıma Ve İstifleme Ekipmanlarıyla Güvenli Çalışma Eğitimi

Kaldırma, Taşıma Ve İstifleme Ekipmanlarıyla Güvenli Çalışma Eğitimi Nedir?

Katılımcıların işyerlerinde kullanılan kaldırma ve taşıma araçlarını tanıması, bunlardan kaynaklanabilecek riskleri ve alınması gerekli tedbirler konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Yasal Dayanaklar:

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • Makina Emniyeti Yönetmeliği
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Eğitimin Konu Başlıkları:

 • Tanımlar ve Yasal Mevzuat
 • Kaldırma, Taşıma ve istifleme araçlarının sınıflandırılması ve genel bilgiler
 • Kaldırma, Taşıma ve istifleme araçlarında emniyet donanımları ve yasal gereklilikler
 • Kaldırma, Taşıma ve istifleme araçları periyodik kontrol esasları
 • Kaldırma, Taşıma ve istifleme operasyonlarındaki olası riskler ve alınması gerekli tedbirler
 • Kaldırma, Taşıma ve istifleme operasyonlarında İSG İşaretleri ve İşaretçiler