fbpx
ADEN PATENTADEN PATENTADEN PATENT

Elektrik İşlerinde Güvenli Çalışma Eğitimi

Elektrik İşlerinde Güvenli Çalışma Eğitimi Nedir?

İşyerlerinde asli görevi elektrik olsun olmasın tüm çalışanların elektrik tehlikesi ile karşı karşıya bulunması gerçeğinden yola çıkarak, tüm çalışanlara elektriğin tehlikeleri ve alınabilecek tedbirler konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Eğitim grupları, asli görevi elektrik işleri olan personellerden veya elektrik tehlikesine maruz kalma riski olan diğer personellerden oluşturulmaktadır.

Yasal Dayanaklar:

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Eğitimin Konu Başlıkları:

 • Tanımlar ve Yasal Mevzuat
 • Elektrikle ilgili temel kavramlar
 • Elektriğin insan üzerindeki etkileri
 • Elektrik Kazalarının Oluş Nedenleri
 • Elektrik Kazalarında Kişisel Faktörler
 • Genel Elektrik Güvenliği Kuralları
 • Elektrik Çarpmalarında Genel İlkyardım Prensipleri