fbpx
ADEN PATENTADEN PATENTADEN PATENT

Davranış Odaklı İSG Eğitimi

Davranış Odaklı İSG Eğitimi Nedir?

Kazaya neden olan faktörler arasında çalışanların emniyetsiz davranışlarının çok büyük bir etkisi olduğu gerçeğinden yola çıkarak, iş emniyetinin sadece yasaklar ve kurallardan ibaret olmadığı, iş güvenliğinin çalışanların davranışlarına yansıdığı oranda başarıya ulaşabileceği gerçeği konusunda hem çalışanlara hem de yönetim kademesine farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Yasal Dayanaklar:

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • İSG ile ilgili risklerin değerlendirilmesini ve kontrol altına alınmasını sağlar.
 • İş kazalarının azalmasını sağlar.
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Madde 12- Eğitimin Temel Prensipleri

 • (5) İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını amaçlar.

Eğitimin Konu Başlıkları:

 • Tanımlar ve Yasal Mevzuat
 • Kaza Nedenleri ve İstatistikleri
 • İş Kazalarının oluşumunda Emniyetsiz Davranışların yeri
 • Emniyetsiz Davranışların altında yatan kök nedenler
 • Çalışma Koşulları, Davranışlar ve Sonuçları
 • Tehlike Algısı ve Risk Değerlendirme
 • Davranış Odaklı İyileşmede Planlama
 • Davranış Odaklı İyileşmede Denetimler
 • Güvensiz davranışların raporlanması ve değerlendirilmesi
 • Güvensiz davranışların düzeltilmesinde çalışanlarla iletişim, etkileşim