fbpx
ADEN PATENTADEN PATENTADEN PATENT

Barkod Tescil Hizmeti

Barkod Nedir?

Barkod, kodlanabilir bilgilerin, bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilecek haldeki basit simgeleridir. Bir başka deyişle; alfanümerik karakterlerden ve rakamlardan oluşan
birçok dik çizginin bir araya gelmesidir. Barkodda bulunan çizgiler ve boşluklar genişliklerinden ve onların varyasyonlarından gelen yansımalar hassas bir lazer ışığı kullanan bir Barkod okuyucu tarafından okunur. Okuyucu yansıyan ışığı bilgiye dönüştürür ve bu bilgiyi bir bilgisayara aktarır.

Barkod; bilgi dosyalarından ya da bilgi tabanlarından bilgiye ulaşmaya yarayan bir anahtar gibidir. Verinin otomatik ve hatasız olarak başka bir ortama aktarılmasını sağlar. Otomatik veri toplama işlemlerinde veri girişini sağladığı için bilgilerin kodla bir başka ortama bilgisayar ve okuyucu cihazlar tarafından okunmasını sağlar.

Soldan ilk üç rakam; her ülkenin kendine ait ülke kodunu veya simge kodunu verir.(Türkiye 869) Ülke kodu tüm dünyada geçerlidir, ikinci kısım olan 4 rakam; firma kodunu verir ve bu kod TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) bünyesinden alınır. Firma kodundan sonra gelen 5 haneli rakam; ürünün mamul kodudur. Son 4 rakam ise ürünün kontrol numarasıdır. Bu kod kendinden önce gelen kodların hatalı okunmasını engeller. Formülle hesaplanıp kontrol numarasını verir.

Neden Barkod Tescili?

Tüm dünyada ticaret hızlı bir şekilde gelişmektedir. Ürünlerin veya hizmetin fazlalığından ve çeşitliliğinden dolayı ürünler veya hizmet hem ülkede hem de dünyada geçerli olan standart bir sistemle ayırt edilmektedir.

Teknolojik gelişmenin ürünü olan barkod sağladığı yararlar açısından büyük önem taşımaktadır. Büyük alışveriş merkezlerinde veya büyük iş alanlarında hata oranını düşürmekle birlikte veri girişini ve veri takibini hızlı bir şekilde yapar. Barkot verimlilik, kalite, denetim ve müşteri memnuniyetini arttırır.

Barkod Tescil Prosedürü

Barkod numarası almak için EAN kodunu almak gereklidir. EAN kodu ise, Türkiye’de TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ‘ne bağlı olan Milli Mal Numaralanma Merkezleri tarafından alınır. EAN-UCC sisteminden (barkod sistemi) faydalanmak isteyenler MMNM ye başvurarak MMNM ye üye olmak zorundadırlar. Böylelikle MMNM’den EAN-UCC (barkod) firma numarası alınır. Bu numara firmaya özel bir numaradır ve o firma dışında başka kişiler veya firmalar o numarayı kullanamaz.

Barkod Tescili için gerekli belgelerin tamamlanması ve TOBB’a başvuru yapılması gereklidir. Firmalar ürünlerinin çeşitliliğine bağlı olarak barkod numarası alır. Ürün çeşitlerine göre de yıllık ciro belirlenmektedir.

Barkod başvurusu 10 gün içerisinde incelenip barkod tescil belgesi başvuru sahibine ulaştırılır. TOBB posta yolu ile yıllık aidatın miktarını başvuru sahibine bildirir. Barkod başvurusu yapıldıktan sonraki yılların Eylül aylarında TOBB’a belirlenen yıllık aidat ödenir.

Aşağıda listelenmiş belgelerin adresimize posta veya kargo ile gönderilmesi halinde bir hafta içerisinde BARKOD TESCİL BELGE’si adresinize gönderilir.

  1. Noter onayı gerekmeyen vekaletnamenin doldurulması;
  2. Ekte verilen Taahhütname’yi doldurup notere onaylattırmalısınız;
  3. Bağlı bulunulan odadan (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası vb.) halen faaliyette olduğunu belirten faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)
  4. Muhasebecinizden ıslak kaşe onaylı olarak alacağınız son yıla ait gelir tablosu
    a – Yeni kurulan firmalar için Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi
  5. Hiç geliri olmayan firmalar için hiç bir gelirinin olmadığını yazan boş gelir tablosu
  6. Ticaret Sicil Gazetesi Aslı.
  7. Gelir Tablosundaki brüt satışlara göre TOBB Resmi Hesaplarına yatırılması gereken harç tutarı ödenti dekontu Aslı.